Σχετικά με το Edu MAGAZINE

Σχετικά με το Edu MAGAZINE

Το “Edu Magazine” είναι ένα πολυμεσικό ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό περιοδικό το οποίο προβάλλει τις δραστηριότητες του eκπ@ιδευτικού κύκλου, δίνοντας έμφαση στη σημασία της επικοινωνίας, της συνεργασίας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στη διεργασία της μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό αναδεικνύει πρωτοβουλίες και δράσεις που να διέπονται από δημιουργικές σχέσεις, από ανοικτή επικοινωνία και διάλογο, αλλά και από προκλήσεις για μάθηση που συνοδεύονται με καινοτόμες δράσεις. Το Περιοδικό κινείται με βασικούς άξονες την καινοτομία, τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την επικοινωνία και περιλαμβάνει, σε μορφή κειμένου, ήχου και εικόνας, άρθρα, συζητήσεις, ειδήσεις, καινοτόμες δράσεις και πρωτοβουλίες.

Το «Edu Magazine” ως πολυμεσικό ηλεκτρονικό περιοδικό, λειτουργεί και με τα χαρακτηριστικά ενός κοινωνικού δικτύου για την εκπαίδευση, καθώς οι επισκέπτες του μπορούν να αλληλεπιδρούν, ή και να γίνονται μέλη σχολιάζοντας το αναρτημένο υλικό, ή δημοσιεύοντας οι ίδιοι υλικό σχετικό με τα πεδία που διαπραγματεύεται το περιοδικό. Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα των επιλογών like, dislike και thanks για το υλικό που συναντούν, όπως επίσης και τη δυνατότητα της κοινοποίησης υλικού σε κοινωνικά δίκτυα.

Ομάδα υποστήριξης

Κιουλάνης Σπύρος
Γεωργιάδου Αναστασία

Likes (1)Dislikes(0)

Related posts