Γίνε δημοσιογράφος στο Edu MAGAZINE

REPORT

Από το χώρο αυτό και χρησιμοποιώντας τη σχετική φόρμα μπορείτε να αναρτήσετε απόψεις, κείμενα, προτάσεις, τα οποία να συνάδουν με το θεματικό πλαίσιο του περιοδικού και με την έννοια αυτή να αφορούν στην καινοτομία, στην επικοινωνία στη συνεργασία και στη δημιουργικότητα. Οι αναρτήσεις σας, θα ελέγχονται από την ομάδα διαχείρισης του περιοδικού και εφόσον διασφαλίζουν την ομαλή διεξαγωγή των συζητήσεων σύμφωνα και με τους γενικότερους κανόνες λειτουργίας των συζητήσεων στο διαδίκτυο, θα εγκρίνονται και θα γίνονται ορατές, συμβάλλοντας στο γενικότερο διάλογο για την εκπαίδευση.

(για την ολοκλήρωση των αναρτήσεων, συμπληρώστε οπωσδήποτε τα υποχρεωτικά πεδία και επιλέξτε την κατηγορία στην οποία εντάσσεται).

The (*) marked fields are mandatory.

Your Name:*


Email Address:*


Website url:


Post Title (120 Characters maximum):*


Description:*

Categories:*

Keyword Tags:
Likes (1)Dislikes(0)

Related posts